دسته‌بندی: جراحی چشم

فمتولیزیک چشم در کرج

عمل فمتو لیزیک چشم در کرج

فمتو لیزیک چشم در کرج، یک درمان سراپایی برای درمان دوربینی، نزدیک بینی و اصلاح آستیگماتیسم می باشد. در گذشته ای نه چندان دور، تنها

فمتواسمایل چشم در کرج

عمل فمتو اسمایل چشم در کرج

فمتواسمایل چشم در کرج، آخرین نسل از بهبود بینایی و جراحی اصلاح عیوب انکساری می باشد. این روش یکی از کم تهاجمی ترین شیوه درمان

لازک چشم در کرج

عمل لازک چشم در کرج

لازک چشم در کرج یکی از رایج ترین جراحی انکساری لیزری است که برای اصلاح مشکلات بینایی انجام می شود و می تواند جایگزینی برای

لیزیک چشم در کرج

عمل لیزیک چشم در کرج

لیزیک در کرج رایج ترین جراحی انکساری لیزری است که برای اصلاح مشکلات بینایی انجام می شود و می تواند جایگزینی برای عینک یا لنزهای

لیزیک بهتر است یا لازک؟

لیزیک بهتر است یا لازک؟

هدف از روش‌های لیزری برای اصلاح عیوب انکساری مانند نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم، ایجاد تغییر در انحنای قرنیه است. درواقع با این تغییر می‌توان

آخرین مقالات